Có 1 kết quả:

pà mǐ ěr shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Pamir mountains