Có 1 kết quả:

Pà sà tè

1/1

Pà sà tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Passat (automobile)