Có 1 kết quả:

Pà lán kǎ

1/1

Pà lán kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Palanka (a personal name)