Có 1 kết quả:

Pà mǎ sēn

1/1

Pà mǎ sēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Parmesan