Có 1 kết quả:

bó huà ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

painting on silk