Có 1 kết quả:

bó huà

1/1

bó huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

painting on silk