Có 1 kết quả:

bó jīn

1/1

bó jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional money gift at a funeral