Có 1 kết quả:

Dì Xīn ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Dì Xīn ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Xin, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant