Có 1 kết quả:

dài kuān

1/1

dài kuān

giản thể

Từ điển phổ thông

dải tần, độ rộng băng tần, độ rộng băng thông

Từ điển Trung-Anh

bandwidth