Có 1 kết quả:

shī nǎi

1/1

shī nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

married woman of mature age