Có 1 kết quả:

bāng dào máng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be more of a hindrance than a help