Có 1 kết quả:

cháng wù

1/1

cháng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) routine
(2) everyday business
(3) daily operation (of a company)