Có 1 kết quả:

cháng wù lǐ shì ㄔㄤˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

permanent member of council