Có 1 kết quả:

Cháng níng

1/1

Cháng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changning county level city in Hengyang 衡陽|衡阳[Heng2 yang2], Hunan