Có 1 kết quả:

Cháng shān

1/1

Cháng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Changshan county in Quzhou 衢州[Qu2 zhou1], Zhejiang

Một số bài thơ có sử dụng