Có 1 kết quả:

cháng guī wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

conventional weapon