Có 1 kết quả:

cháng yán shuō de hǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) as the saying goes
(2) as they say...