Có 1 kết quả:

cháng guǐ

1/1

cháng guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

normal practice