Có 1 kết quả:

cháng liàng

1/1

cháng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a constant (physics, math.)