Có 1 kết quả:

cháng qīng téng

1/1

cháng qīng téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ivy