Có 1 kết quả:

cháng xiàng

1/1

cháng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

constant term (in a math expression)