Có 1 kết quả:

Mào tiān shān

1/1

Mào tiān shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Maotian in Chengjiang county 澄江縣|澄江县[Cheng2 jiang1 xian4], Yuxi, east Yunnan