Có 1 kết quả:

mào zi xì fǎ ㄇㄠˋ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hat trick (when one player scores three goals)