Có 1 kết quả:

wéi mù

1/1

wéi mù

phồn thể

Từ điển phổ thông

phông, màn ảnh

Từ điển Trung-Anh

(1) screen
(2) backdrop