Có 1 kết quả:

bì zhí

1/1

bì zhí

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá trị của một đồng tiền, tỷ giá của tiền tệ

Từ điển Trung-Anh

value of a currency