Có 1 kết quả:

bāng dào máng ㄅㄤ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be more of a hindrance than a help