Có 1 kết quả:

bāng pǔ

1/1

bāng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pump (loanword)