Có 1 kết quả:

gān nǚ ér

1/1

gān nǚ ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adopted daughter (traditional adoption, i.e. without legal ramifications)