Có 1 kết quả:

gān bā bā

1/1

gān bā bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dry
(2) parched
(3) dull
(4) insipid