Có 1 kết quả:

gān biǎn dòu jiǎo

1/1

gān biǎn dòu jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

green beans in sauce, popular Beijing dish