Có 1 kết quả:

gān biǎn dòu jiǎo ㄍㄢ ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

green beans in sauce, popular Beijing dish