Có 1 kết quả:

gān méi zi

1/1

gān méi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prunes