Có 1 kết quả:

gān biān sì jì dòu ㄍㄢ ㄅㄧㄢ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fried beans, Sichuan style