Có 1 kết quả:

gān biān tǔ dòu sī ㄍㄢ ㄅㄧㄢ ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dry-fried potato slices (Chinese dish)