Có 1 kết quả:

gān zào

1/1

gān zào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dry (of weather, paint, cement etc)
(2) desiccation
(3) dull
(4) uninteresting
(5) arid