Có 1 kết quả:

gān zào jì

1/1

gān zào jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

desiccant