Có 1 kết quả:

gān zào jī

1/1

gān zào jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a drier