Có 1 kết quả:

gān xuǎn ㄍㄢ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

psoriasis