Có 1 kết quả:

gān xuǎn

1/1

gān xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis