Có 1 kết quả:

Píng lè xiàn

1/1

Píng lè xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingle county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi