Có 1 kết quả:

Píng xiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingxiang county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei