Có 1 kết quả:

Píng liáng

1/1

Píng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingliang prefecture level city in Gansu