Có 1 kết quả:

Píng liáng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingliang prefecture level city in Gansu