Có 1 kết quả:

píng fēn qiū sè ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ ㄑㄧㄡ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to both share the limelight
(2) to both have an equal share of

Một số bài thơ có sử dụng