Có 1 kết quả:

Píng lì Xiàn

1/1

Píng lì Xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingli County in Ankang 安康[An1 kang1], Shaanxi