Có 1 kết quả:

Píng yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingyuan county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong