Có 1 kết quả:

píng tái

1/1

píng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) platform
(2) terrace
(3) flat-roofed building