Có 1 kết quả:

píng dì qǐ fēng bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble appearing from nowhere
(2) unforeseen situation