Có 1 kết quả:

píng jūn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

egalitarianism