Có 1 kết quả:

píng jūn jì liàng ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

average dose