Có 1 kết quả:

píng jūn chā

1/1

píng jūn chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mean deviation (math.)