Có 1 kết quả:

píng jūn lǜ

1/1

píng jūn lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

equal temperament (music)