Có 1 kết quả:

píng jūn shù

1/1

píng jūn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mean (statistics)